Pattern Me Bright

Sjal designad i Sverige, tillverkad i Italien.

Genom mönster vill PATTERN ME BRIGHT lyfta fram och utforska kvinnor som förbisetts när historien skrivits. Mönstren i sjalarna med dess färgstarka uttryck och historiska innehåll vill alla väcka tankar samt uppmuntra till samtal och nya möten.

Designprocessen för tillverkningen av sjal utgår från en historisk research och mönstren i sjalarna appliceras på produkter som en kan bära med sig och hämta kraft och inspiration ur - just nu framförallt i form av anteckningsböcker, necessärer och sjalar. Bland mönstren kan bland andra Marie Curie, Elin Wägner och Ester Blenda Nordström hittas.

Visionen är en värld som skildrar historien jämlikt, där det är lika självklart att få ta del av kvinnornas olika liv såväl som männens i skolans läroböcker. I väntan på det vill PATTERN ME BRIGHT vara ett visuellt fönster mellan då och nu.

Eftersom det är genom att veta varifrån vi kommer som vi tillsammans kan röra oss framåt och bryta gamla mönster.

Social
Genom sitt koncept strävar PATTERN ME BRIGHT efter att vara en bidragande faktor i arbetet med att uppnå social hållbarhet där grundläggande mänskliga behov uppfylls och en jämställd historiebeskrivning existerar.

Miljö
PATTERN ME BRIGHT arbetar för att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt och produktionen sker småskaligt inom Europa. Produktionen idag ligger på en utforskande nivå där varje necessär tillverkas hemma i Stockholm av tyg digitalt tryckt i Tyskland - en tryckprocess som inte förbrukar något vatten samt använder giftfritt bläck. Sjalarna trycks och sys on-demand i Italien medan anteckningsböckerna just nu tillverkas av FSC-certifierat och återvunnet papper i England.

Individ
Hållbarhet för samhälle och miljö är grundpelare hos PATTERN ME BRIGHT men viktig är också hållbarheten för individen. Utmattningssyndrom ökar bland unga vuxna och därför måste, så länge detta är en ’one-woman-business’, vissa kompromisser ske med hänsyn till kraft och kapacitet.