Sedelklämmor

Sedelklämman håller sedlarna på plats

Vill du hålla koll på sedlarna så passar kanske en sedelklämma i stål eller nysilver dina behov.